Cennik badań technicznych

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane  pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.


99 zł
- Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
98 z
ł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
63 zł
- Badanie motocykla
79 zł
- Badanie przyczepy
161 zł
- Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI)
141 zł
- Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy)
204 zł
- Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
147 zł
- Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
149 zł
- Badanie samochodu uprzywilejowanego
180 zł
- Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
192 zł
- Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł
- Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem na stronie PISKP.